AMAÇ VE KAPSAM

Eğitim Fakültemiz; eğitim öğretim etkinliklerinin yanında, bilimsel çalışmaları kamuoyunun bilgisine ve eleştirisine sunma işlevini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu yüzden hakemli bir dergi çıkarma görevi önemli bir hal almaktadır. Çünkü bilimsel dergiler, yapılan bilimsel çalışmaları, kamuoyuna açık hale getirerek, bilimin denetlenebilirlik ve tekrarlanabilirlik ilkesini yerine getirmede önemli bir işlev üstlenmektedir.

Bu süreçte temel vizyonumuz, ilkelerimizden ve niteliğimizden ödün vermeden eğitim araştırmaları kapsamındaki akademik çalışmaları desteklemek, gelişiminde öncülük etmektir. Ayrıca eğitim alanında ve disiplinler arası çalışmalarda yüksek akademik standartlarda bilime katkı sağlamak, evrensel bir bakış açısı ile dünyada olan gelişmeleri takip etmek, ülkemizde eğitim alanında değişimleri ve ihtiyaçları tespit etmek ve özgün çözümler üretmek, eğitim kuruluşları, meslek kuruluşları ve toplumun ulusal ve uluslararası gelişimlerine destek olmak ve bu alanlarda Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmalara yer vererek kaynak oluşumuna destek olmayı amaçlamaktadır.

Dergimizde eğitim bilimlerine ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Bununla birlikte temel bilim araştırmaları gibi eğitim alanı dışındaki çalışmaları kapsamamaktadır.

Özel durumlarda “Özel Sayı” olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan özel sayının yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.

Makale göndermeyi düşünen yazarların web sayfamızda yer alan ilgili açıklamaları okumaları önerilir. Yazarlar veya okurlar tüm soru ve önerilerini iletişim bölümünde bilgileri yer alan dergi yayın ekibine iletebilirler.

 


Okunma Sayısı : 0 Son Okunma : 31.7.2022 11:12

AMAÇ VE KAPSAM/Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Dergisi