ADÜ Menü

Söke İşletme Fakültesi
Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi

Vol.1 Sayı:1

 

 

 

 

KAPAK VE İÇİNDEKİLER

 

  İndir / Download

Ekonomik Büyüme, Kalkınma ve Çevre İlişkisi: Çevreye Rağmen mi-Çevreyle Birlikte mi?

The Relationship between Environment, Economic Growth and Development: Against or with Environment?

Adem Karakaş / Ahmet Deniz İndir / Download

Gökyüzündeki Gösteri: Kabin Memurlarının Duygusal Emek Süreçlerine Yönelik Bir Araştırma

Show in the Sky: A Research on Emotional Labor Processes of Cabin Crew

Cemal İyem / Fatma Zehra Yıldız İndir / Download

Birleşik Krallık’ta Kamu Denetçiliği: Parlamento ve Sağlık Hizmetleri Ombudsmanı 

Ombudsman in United Kingdom: Parliamentary and Health Service Ombudsman

Fuat Man İndir / Download

Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi

Bank Performance Evaulation with TOPSIS-M Application

Bahadır Fatih Yıldırım / Ebru Demirci İndir / Download

Modernleşmeden Küreselleşmeye Kamu Politikası Analiz Araçları Olarak Sosyoloji ve Sosyoloji Çalışmaları

From Modernization to Globalization Sciology and Sociology Studies as Public Policy Analysis Instruments

Halil Mutioğlu İndir / Download